כיצד אדע כמה מזונות עלי לשלם לילדי?

כמה אשלם דמי מזונות

כיצד אדע כמה מזונות עלי לשלם לילדי? מהו סכום המזונות המגיע לי?

כל נסיון לנסות לתמצת במאמר קצר כמה מזונות על כל אדם לשלם לילדיו הוא קשה. מאמר זה בא ליתן כללי אצבע ונסיון גס להערכה, שכן המדובר בפסיקה אישית המותאמת למצב הסוציאלי, הכלכלי, הסדרי השהות, מספר הילדים ומצבם  ומערכת היחסים העדינה שבין בני הזוג הספצייפים שעומדים בפני כבוד בית המשפט .

אם לא היה הדבר כך הרי שכל אדם יכל לדעת מראש מהו סכום המזונות שעליו לשלם לילדיו על ידי פתיחת טבלה וברור כי לא היו צריכים להתקיים הליכי מזונות סבוכים.

אולם המציאות היא שאין כזו טבלה ואין סכומים קבועים מראש לסכום המזונות שעל אדם לשלם לילדיו .

אם כן כיצד נוכל לדעת ולהעריך מהו הסכום שעל האב לשלם למזונות ילדיו ?.

ישנם מספר מדדים בסיסים לקביעת סכום המזונות שנדרש אדם לשלם לילדיו :

  • מספר הילדים .
  • גיל הילדים  (מתחת לגיל 6 ועד לגיל 6).
  • צורכי הילדים ( רפואי, טיפולי וכו')
  • גובה שכר הדירה/ משכנתא המשולמת.
  • חלוקת זמני השהות בין הילדים להורה .
  • גובה ההשתכרות/הכנסה של האב.
  • גובה ההשתכרות/הכנסה של האם.
  • האם מתקבלת קצבה/קצבת נכות למי מהילדים והאם נותרים כספים מקצבה זו.

כל שינוי באחד מהמדדים לשלילה או לחיוב משפיע על גובה המזונות שעל האב לשלם לילדיו.

בטח כבר שמעתם או סיפרו לכם על פסיקת בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 על פיה:

 הורים שחולקים חלוקת זמני שהות שווים עם ילדיהם (לצורך הענין חולקים את החודש בחלקים שווים) בין אם כל אחד מההורים חולק שבוע עם ילדיו ושבוע לאחר מכן ההורה השני, בין אם בשבוע אחד ימצאו הילדים עם אחד מההורים שלושה ימים ושבוע לאחר מכן ארבע ימים וכו'… וכן שגובה ההשתכרות שלהם זהה (קרי מרווחים אותו סכום). על שני התנאים ביחד להתמלא – חלוקת זמנים שווה וכן הכנסות זהות.

קרי שני התנאים במאוחד צריכים להתקיים כמו כן חשוב להפנים כי אותה חלוקת זמנים שווה נדרשת לחול גם בחופשים (חופש גדול , סוכות פסח , ימי מחלה וכו).

הרי שבמקרה כזה לא תהא על האב חובת תשלום מזונות לילדיו.

ואולם גם את הפסיקה האמורה יש לסייג בשני אופנים :

אחד- הפסיקה האמורה לא תחול על ילדים מתחת לגיל 6 שלגביהם כאמור ישנה חובת מזונות בכל מקרה – גם אם גובה ההשתכרות של ההורים הוא זהה – קרי בכל מקרה תחול חובת תשלום מזונות על האב בסכום שיקבע על ידי בית המשפט.

שניים – גם אם ההורים חולקים זמני שהות שווים האב ישלם מזונות ילדיו (גם מעבר לגיל 6)  באם ישנם הפרשי השתכרות משמעותיים בין האב לבין האם .

אם כן אם במקרה שלך אין כל יכולת לקיים משמורת משותפת (או שחלה עליך חובת תשלום מזונות כמפורט לעייל) הרי שחזרנו למדדים שצוינו לעייל ונשתדל ליתן כללי אצבע לסכום שעליך לשלם כמזונות ילדים או לסכום שאת צפויה לקבל :

ככלל צורכי הילד שבתי המשפט קבעו כי הם מינימאלים קרי סכום שמהווה צרכים בסיסים שאינם דורשים אפילו הוכחה ומבוסס על נסיונו של כבוד בית המשפט עומד על הסך של בין 1300-1600 ₪ לקטין – כאשר סכום זה אינו חל במכפלות – זאת אומרת לא כופלים סכום זה במספר הילדים אלא חל עליו מדרון הפוך (לכל ילד נוסף מתווסף עוד סכום, אך מופחת).

לסכומים אלו יש להוסיף את ערכי המדור והוצאות אחזקת המדור (תשלומי השכירות/ משכנתא + הוצאות אחזקת הבית) מסכום זה על האב לשלם הסך של 1/3 מגובה התשלומים עבור ילד אחד. 40% באם מדובר בשני ילדים המתגוררים בבית  50% עבור שלושה ילדים ומעלה.

סכומים אלו מהווים נקודת יחוס לבית המשפט באומדן סכום המזונות הסופי שיקבע ולתוכם יוצקים את הערכים בהם נקבנו בטבלת המדדים.

יש להדגיש כי גם במקרה בהם הורים לא חולקים זמני שהות שווים יתחשב בית המשפט בחלוקת הזמנים שנעשית בפועל ובנטל שמוטל על האב בזמן שהוא כן מבצע הסדרי שהיה עם ילדיו בפועל. בגובה הכנסתו והכנסתה של האם, במקורות ההכנסה מכל מקור שהוא, בגיל הילדים, בשאלה האם מתקבלת בעבורם קצבה וכו'. כאמור לא ראי מזונות שיפסקו לאב שהשתכרותו פחותה משל האם לאב שהשתכרותו עולה משמעותית על השתכרותה של האם. לא ראי אב המקיים זמני שהות מצומצמים ביותר לאב שמקיים זמני שהות משמעותיים וכו .

ואולם משמעות נוספת לכל האמור לעייל ולעובדה כי אין מערכת כללים אחת, ואין לצורך הענין "טבלה מרכזת" והיא המשמעות החשובה והקריטית בבחירת עו"ד  מנוסה לענייני משפחה.

שכן לעורך דין המייצג תהא השפעה מכרעת על השאלה הנשאלת "כמה/מהו סכום המזונות שעלי לשלם עבור ילדיי"  או "מהו סכום המזונות המגיע לי" עו"ד מנוסה בענייני משפחה ידע להשפיע ולהאיר את הנקודות החשובות ולהביא לתוצאה הרצויה. שכן לעו"ד מנוסה השפעה מהותית על גובה המזונות שיפסקו נגדך/ לטובתך.

לאורך השנים הרבות בהן אני משמש כעו"ד לענייני משפחה צבר משרדי הצלחות רבות ומשמעותיות בניהול תיקי גירושין ומזונות ואין לי ספק כלל כי לעו"ד מנוסה השפעה קריטית לניהול ההליך והצלחתו.

עו"ד דוד ביטון הוא עו"ד מומחה בדיני משפחה בעל נסיון של כעשרים שנה בתחום, יו"ר (במשותף) ועדת בתי הדין הרבניים מטעם לשכת עורכי הדין ואף מעביר השתלמויות מקצועיות מטעם משרד המשפטים במסגרת הכשרת נוטריונים שמעביר משרד המשפטים.

*האמור כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא מופנה כמובן לשני המינים.

למידע נוסף, ממליצים לכם לעבור אל המאמר שלנו על החשיבות של עורך דין לענייני מזונות.

 

בהצלחה! 

 

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיחה עם עו"ד דוד ביטון