מזונות, זמני שהות ואחריות הורית

מזונות, זמני שהות ואחריות הורית

שלומם, ביטחונם וטובתם של הקטינים הינם ערכים עליונים בהליך הגירושין. חשיבות רבה בשמירת הילדים מחוץ לסכסוך הגירושין וזאת מתוך עקרון טובת הילד שהוא עקרון על בהליך הגירושין המורכב. לשם כך יש צורך בהסדרה נכונה של קביעת מזונותיהם להבטחת רווחתם של הקטינים, קביעת זמני השהות שלהם עם כל אחד מההורים והסדרת האחריות ההורית כלפי הקטינים.

משרדנו רואה באלו מטרה וערך עליון ואלו מלווים אותנו לאורך ניהול הליך הגירושין כולו. למשרדנו ניסיון רב והידע הדרוש לטיפול בסוגיות אלו הן כאשר מדובר בזמני שהות מצומצמים ועד לאחריות הורית משותפת.    

בניגוד לרוח שנשבה בעבר, כיום האחריות ההורית וזמני השהות של הקטינים עם כל אחד מההורים נקבעת בהתאם ליכולות ולרצון הצדדים ולא לפי "חזקת הגיל הרך" שהיתה נהוגה בעבר. בהתאם להיקף זמני השהות נקבע גם גובה דמי המזונות וכיום לא מעט זוגות גרושים מנהלים זמני שהות שוויוניים (המוכרים במונח "משמורת משותפת") ומשרדנו מלווה זוגות בהשגת והסדרת זמני השהות המתאימים להם והטובים ביותר עבור הקטינים – כל משפחה בחליפה המתאימה לה – ובהתאם נגזרים גם דמי המזונות המשולמים עבור הקטינים. 

לייעוץ ראשוני חינם