צו הגנה: מהו? שאלות ותשובות שחשוב לדעת!

צו הגנה משפטי

כאשר אחד מבני הזוג נוהג באלימות, לרבות אלימות מילולית או נפשית,ישנן דרכים לטפל בבעיה זו. האפשרות הראשונה היא, לגשת למשטרה ולהגיש תלונה, באמצעות תביעה נזיקית וכדומה. הדרך הטובה ביותר להפסיק את האלימות או ההטרדה, היא באמצעות צו הגנה. צו זה, ניתן במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה תשנ"א.  

 

מהי המטרה של החוק למניעת אלימות במשפחה?

החוק למניעת אלימות במשפחה, נועד לאפשר למשפחה לחיות בכבוד מבלי שיסבלו מאלימות. החוק קובע הוראות שמיוחסות גם לקטינים במשפחה ולשאר נושאים שמאפיינים חיי משפחה. חוק זה מאפשר לקבל צו שיגן עליו. יש לציין, כי בן משפחה המוגדר על פי חוק, הוא: ילד, הורה, בני זוג, כולל ידועים בציבור, או כל מי שאחראי למחייתו של אדם ומבקש את צו ההגנה.

  

אז מהו למעשה צו הגנה ומי יכול להורות על צו זה?

לפי סעיף 2 לחוק, בית המשפט הוא בעל הסמכות להורו על מתן צו אשר יאסור על צד שלישי להיכנס למקום מגוריו של מבקש צו הגנה וכן, להימצא במרחק אשר בית המשפט יקבע. כמו כן, בית המשפט יכול להורות באמצעות צו הגנה, למד שלישי שלא להטריד בן משפחה בכל דרך שהיא. בנוסף, לבית המשפט סמכות נוספת והיא להטיל על אדם אשר הוגשה נגדו בקשה לצו הגנה, ערבות כספית על מנת שימלא את הצו לפי הוראות ביהמ"ש

 

מתי ניתן לבקש צו הגנה מבית המשפט?

ישנם מספר מקרים, אשר בית המשפט מוצא צו הגנה נגד אדם. לדוגמא, אם בן משפחה מאיים, עשו לפגוע בבן משפחה אחר, או כאשר כבר היה מקרה אלים במשפחה. אם למש קיימת התעללות מתמשכת בבן משפחה,  עבירות מין שבוצעו נגד בן משפחה, כאשר בן משפחה מהווה סכנה פיזית כנגד בן משפחתו ועוד. למעשה, צו הגנה מהווה הגבלת תנועתו החופשית  של אדם. יש לציין, כי מצד שני, צווי ההגנה, פוגעים בהוראות חוק היסוד של כבוד האדם וחירותו ומדובר למשל על הגבלת התנועה, כך שביהמ"ש יבחן היטב באופן מעמיק ופרטני את הבקשה, בטרם יחליט על מתן הצו על מנת לא לפגוע בזכויות בסיסיות של האדם. 

 

איזו ערכאה משפטית מוסמכת לדון בבקשה להוצאת צו הגנה?

על מנת לבקש את צו ההגנה, יש לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה וכן, ניתן אף לפנות אל בית הדין הרבני, אך יש לדעת, כי גם לבית משפט השלום, ישננה סמכות לדון בבקשה על פי חוק. במידה ובן הזוג שנגדו הוצא צו זה, מעוניין לערער על החלטת בית משפט השלום, או בית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש את הערעור לביהמ"ש המחוזי.

 

כיצד מקבלים צו הגנה ומהם ההליכים?

על מנת לקבל צו הגנה משפטי, על מבקש הבקשה, לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה, כאשר הבקשה תוגש בכתב וכן, על מבקש הבקשה להגיש תצהיר לבקשה זו. מומלץ כי עורך דין לדיני משפחה ילווה את מגיש/ת הבקשה בכל ההליך. יש לציין, כי הנטל על הוכחת אלימות, התעללות מינית או התעללות נפשית וגופנית אחרת, חלה על מבקש הצו.

 

מה קורה כאשר אדם מפר את צו ההגנה?

יש לציין, כי ישראל היא מדינת חוק ולכן צו ההגנה שניתן באמצעות בית המשפט, הוא צו משפטי ועבירה על הפרת הצו היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין ולכן, ברגע שהצו מופר, יש לפנות למשטרה. הפרת הצו טעונה עונש מעצר על מפר הצו וניתן הגיש נגדו כתב אישום פלילי.

 

מה קורה כאשר מגישים בקשת סרק לצו הגנה?

היום כבר ישנם מקרים שנשים טוענות על אלימות במשפחה, כאשר לא הייתה ולא נבראה. זו הסיבה כי בתי המשפט, לאחר שהוא שומע את טענות הצדדים, בית המשפט מגיע למסקנה, כי הבקשה לצו מניעה הייתה בקשת סרק. במקרה זה, ביהמ"ש מטיל על מי שהגיש את בקשת הסרק תשלום על הוצאות לטובת אוצר המדינה ופיצוי גבוה לאדם שנפגע בגין הגשת בקשת צו זה.

 

האם לצו ההגנה יש פגות תוקף?

התשובה היא שכן, היות וצו ההגנה הוא בתוקף 3 חודשים מיום המצאתו, אך מצד שני לביהמ"ש קיימת סמכות להאריך את הצו, עד לתקופה של 6 חודשים. במידה וישנן סיבות חריגות ביהמ"ש יכול לקבל החלטה מיוחדת להאריך את תוקפו של צו הגנה לתקופה של עד לשנה אחת.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיחה עם עו"ד דוד ביטון