צוואה הדדית – מה זה, מי צריך את זה, ועוד דברים שלא ידעתם

הסכם צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית הינה הסכם שנערך על ידי בני זוג בפני עו"ד לדיני משפחה על מנת להסדיר את עיזבונם. במסגרת ההסכם המשותף, בני הזוג מסכימים להוריש זה לזה את עיזבונם לאחר מותם, ולאחר מכן להורישו לצד שלישי. כך להמחשה, ההסכם יכול לקבוע כי בעת פטירתו של אחד מההורים, העיזבון יעבור לבן/בת הזוג החיים, ולאחר פטירת ההורה האחרון העיזבון יועבר לילדים המשותפים.

מטרת ההסכם הוא להגביל את בן/בת הזוג לשנות את תנאי העיזבון, ובכך לעגן את רצון המורישים במסמך משפטי תקף שנחתם מתוך הסכמה הדדית. עריכת ההסכם יכולה להתבצע על ידי חתימת שני בני הזוג על מסמך אחד משותף, או לחילופין באמצעות חתימה על שתי צוואות זהות אך נפרדות במקביל.

לא רבים יודעים זאת, אך רבות מהצוואות נערכות בפורמט של צוואה הדדית, מבלי שעורכיהם בהכרח מודעים להשלכות המשפטיות הנובעות מסוג הסכם זה. לכן, בבואכם לערוך חוזה שכזה, יש לעמוד היטב על מאפייניו על מנת להבטיח החלטה מושכלת ומיודעת.

מדוע כדאי לבחור בצוואה הדדית?

היתרון הבולט הוא שמדובר בהסכם שמאפשר לבני הזוג להצר את צעדיהם באופן הדדי על מנת למנוע מצב של שינוי כתב הצוואה בעתיד, ללא הסכמת שני הצדדים. כך, מתאפשר עיגון משפטי של רצון המורישים. יתרון נלווה הוא שההסכם עשוי למנוע "מלחמות ירושה", שכן העברת העיזבון נקבעה בהסכם בעל תוקף משפטי.

מהן ההשלכות האפשריות של צוואה הדדית?

כאמור, המשמעות המרכזית של צוואות הדדיות הינה הגבלת שינוי הצוואה ללא ידיעת בן הזוג. עם זאת, קיים הבדל משפטי באשר להגבלות החלות בסיטואציה שבה צד אחד מעוניין לבצע שינוי בצוואה בעוד הצד האחר בחיים, לבין סיטואציה שבין הצד הראשון חפץ בשינוי הצוואה לאחר מות הצד השני.

ככל שמדובר בסיטואציה הראשונה – שינוי נוסח הצוואה ההדדית כשבן הזוג עודנו בחיים – השינוי יהיה חסר תוקף למעט במקרים בהם נמסרה הודעה מסודרת בכתב לבן הזוג לפני פטירתו ובטרם השינוי. על פי הוראות החוק, האקט של מסירת ההודעה מאפשר למודיע לערוך צוואה חלופית כחוק ולבטל את תוקפה של הצוואה ההדדית.

בסיטואציה השנייה – שינוי נוסח הצוואה כשבן הזוג איננו בחיים – השינוי יתאפשר משפטית אך ורק אם בן הזוג שמעוניין בשינוי איננו מבין היורשים של בן הזוג שהלך לעולמו. במצב זה, בן הזוג החי יוכל לערוך צוואה חלופית רק לאחד הסתלקותו הכללית מהעיזבון.

לסיכום, עריכת צוואה הדדית הינה אמצעי משפטי נפוץ לתכנון עיזבון של בני זוג בצורה מסודרת ויעילה. הסדרת חוזה משותף משדר מסר של הדדיות והסכמה משותפת בין בני הזוג על אופן העבר עיזבונם, ובכך עשויה למנוע סכסוכים ומחלוקות עתידיות בין היורשים.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיחה עם עו"ד דוד ביטון