כיצד נקבעת חלוקת רכוש ומה הקריטריונים שעשויים להשפיע?

חלוקת רכוש

כל רכוש אשר נצבר במהלך הנישואין, כאשר בני הזוג מחליטים להתגרש הרכוש יתחלק בשווה בין בני הזוג ובלי הקשר, על שם מי רשום הרכוש ומה הוא כולל. למעשה, הרכוש המשותף הוא זה שהזוג צבר במהלך חייהם המשותפים כגון: נכסי דלא ניידי, מטלטלין, כלי רכב, חברה או עסק, פנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, חסכונות, מוניטין עסקי, זכויות באופציות ומניות וכן יש לקחת בחשבון גם חובות כספיים של בני הזוג והכוונה היא אל נכסים שליליים.

כיצד נקבעת חלוקת רכוש בין בני זוג?

אמנם מדובר כאן על חלוקת רכוש, אך בכל זאת ישנם חריגים ברכוש שלא ניתן לחלק בין בני זוג שמתגרש, כגון: רכוש שהתקבל או שנרכש ע"י אחד מבני הזוג  מלפני הנישואין, מתנות וירושות אשר התקבלו במהלך הנישואין.

האם ישנם חריגים לכלל הבסיסי של חלוקת הרכוש?

כאשר ישנם מקרים, אשר בהם ניתן יהיה להוכיח באופן ברור את כוונת השיתוף בנכסים שהו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואין אם גם בכל הקשור לירושות ומתנות, יחול שיתוף גם על הנכסים הללו.

מה קורה כאשר ישנם חובות של בני הזוג?

אם ישנם  חובות שהזוג צבר במהלך נישואיו ולא ניתן לשייך אותם לתא המשפחתי, כגו חובות אשר נוצרו כתוצאה מהימורים, בגידות או מעשים בלתי חוקיים של אחד מבני הזוג.

מתי ניתן יהיה לחלק את הרכוש בין בני זוג שהתגרשו?

בכדי לבצע הליך חלוקת רכוש בין בני זוג שהתגרשו,  אם הרכוש רשום על אחד מבני הזוג יש לבצע "איזון משאבים". ע"פ חוק יחסי ממון, ניתן יהיה לבצע איזון משאבים רק כאשר הנישואין פקעו, אם עקב גירושין או מוות של אחד מבני הזוג. למשל ע זוגות אשר נישאו לפני חודש ינואר 1974, לא חל חוק יחסי ממון והם יכולים לחלוק את הרכוש המשותף עוד טרם פקיעת הנישואין ולהגיש תביעה לחלוקת הרכוש בכל עת. במידה וקיים רכוש אחר של בני הזוג כגון דירה משותפת, מכונית או חברה שבה מחזיקים שני בנני הזוג וכן הם בעלי מניות בחברה, ניתן יהיה לחלק רכוש ספציפי זה בכל עת וללא קשר לסיום הנישואין בהסכמה, או באמצעות תביעה אשר תוגש לפירוק השיתוף בנכסים אלה.

מי הסמכות שמחליטה בדבר חלוקת הרכוש לאחר הגירושין? 

כל מה שקשור לרכוש המשפחתי, יהיה בסמכות של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני. במידה ותוגש תביעת גירושין בביה"ד הרבני והתובע דורש  חלוקת רכוש במסגרת תביעת הגירושין, הסמכות תהיה נתונה לבית הדין הרבני. במידה והוגשה תביעת גירושין בבית המשפט לענייני משפחה, הסמכות של חלוקת הרכוש, תהה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה. 

מה קורה אם אחד מבני הזוג בגד? האם חלוקת הרכוש עדיין תהיה שווה בשווה?

לפי סעיף 8 לחוק יחסי ממון, בני הזוג, הם אלה אשר מסמיכים את בית המשפט לקבוע בדבר חלוקת רכוש שהיא לא שוויונית מטעמי צדק, כאשר בני הזוג יחליטו לא לחלק את הרכוש מחצה במחצה. יחד עם זאת, ישנה פסיקה בחוק, המציינת כי בכל הקשור אל חלוקת הרכוש, לא תהיה השפעה, אם אחד מבני הזוג בגד.

 

 

 

 

 

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיחה עם עו"ד דוד ביטון