דיני ירושה ועיזבון – מושגים שכדאי להכיר

דיני ירושה ועזבון

צוואה מהווה מסמך משפטי, אשר מאפשר לאדם להעביר את עיזבונו, לאנשים שלא כלולים ברשימה של יורשיו לפי דין ולחלק את עיזבונו כראות עיניו. בחוק, ישנן ארבע דרכים ליצירת צוואה: צוואה בכתב, צוואה בפני עדים, או צוואה בעל פה. כאשר מדובר בצוואה שנערכה בכתב,חייבת להופיע חתימה ותאריך. התייעצות עם עו"ד מתחום דיני ירושה ועיזבון תסייע בידכם לערוך את הצוואה לשביעות רצונכם, ולמנוע סיכסוכים ועגמת נפש מיורשיכם.

 

מהי צוואה מחייבת?

צוואה מחייבת, היא צוואה שנערכה על פי דיני ירושה ועיזבון, כאשר הכוונה היא על פי חוק. לרוב הצוואות נערכות בכתב יד ובאמצעות עו"ד לדיני משפחה המתמחה בדיני ירושה.  המצווה יחתום מול שני עדים, כאשר לרוב מדובר בשני עורכי דין, עוה"ד שמייצג את המצווה, כאשר הוא עד לחתימתו ומזהה אותה והשני יכול להיות עורך דין נוסף או כל אדם אחר שמכיר את המצווה.  יש לציין, כי ניתן להתנגד לצוואה, 14 יום מיום הפרסום בעיתון ע"פ חוק. ההתנגדות לצוואה עשויה להיות בידי היורשים עצמם, כאשר הם סבורים כי נעשתה תחת כפייה, כאשר המצווה לא היה צלול ועוד.

 

מהי צוואה הדדית ומה מטרתה?

צוואה הדדית הינה צוואה אשר מחייבת את בני הזוג להוריש את נכסיהם המשפחתיים זה לזו, אך כאשר שניהם ילכו מן העולם, יועברו הנכסים לדור הבא ולרוב לילדי הזוג. הכוונה היא: “ במותי לך ובמותך לילדינו". יש לציין כי בכל הקשור בחוקי ירושה ועיזבון, עד לשנת 2005, לא היה פתרון בישראל אשר נתן פתרון הולם לבעייתיות של צוואה.

 

אם אחד מבני הזוג  נפטר – מה מקבל בן הזוג הנותר ע"פ חוק הצוואות והירושות?

לפי סעיף 10 לחוק הירושות, היורשים של המוריש, יהיו בן או בת הזוג, הילדים, נכדיו של המוריש, אחיו, הוריו והורי הוריו. לעומת זאת, סעיף 11(א) לחוק, בן או בת הזוג שנשאר בחיים, יקבל את המטלטלין, השייכים לרכוש המשותף, הרכב וחצי מהעיזבון. כמו כן, סעיף 11(א)(2) מורה כי אם העיזבון כולל בית או דירת מגורים, כאשר בני הזוג היו נשואים שלוש שנים ויותר, גרו יחד בנכס הכלול בעיזבון, והמצווה השאיר אחים, אחיינים וסבים, בן הזוג שנותר בחיים, יקבל את חלקו של המצווה בדירת המגורים או בבית בו חלקו יחד את חייהם  ושני שליש מהעיזבון.

 

מהי צוואה בכתב יד? 

אם המצווה מחליט לכתוב צוואה בכתב יד, זוהי צוואה לכל דבר ועניין, כאשר היא מורה מה ייעשה ברכושו של המצווה לאחר מותו. החסרונות בצוואה זו הם רבים, היות והצוואה עצמה, מנוסחת ע"י המצווה ולא באמצעות משפטן הבקיא בחוק. זו הסיבה, כי יכולות להיות בה הרבה פגמים, כאשר בסופו של דבר, צוואה זו אף עשויה להיות פסולה לפי שיקול בית המשפט לענייני משפחה. רק משפטן או מי שבקיא בחוק, יוכל לכתוב צוואה בכתב שתהיה חוקית ותקינה, כמו לדוגמא עורך דין לענייני ירושה. יש לציין, כי אם ישנם פגמים בצוואה עצמה, כאשר היא נערכה ע"י מי שאינו בקיא בחוק, זוהי צוואה לא מחייבת.

 

מהי צוואה בעדים?

זהו מסמך, אשר נושא תאריך וחותמת המוריש ועל פי מסמך זה יש להוסיף גם את חתימתם של שני עדים. זה הסוג הכי נפוץ של צוואות. צוואה זו, מנוסחת ונערכת במשרד עורכי דין. מסמך זה הוא תקף, היות והמצווה יכול להיות בטוח, כי צוואה זו, היא תקפה וקבילה  ולכן, יוכל להפקיד אותה בביטחון מלא ברשם הירושות. 

 

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות, מוזכרת בסעיף 22 לחוק הירושה. צוואה זו, נעשית מול שופט, רשם ונוטריון, כאשר השופט מאשר כי היא נערכה בפניו. צוואות מעין אלה הן נדירות ופחות נפוצות משאר סוגי הצוואות.

 

מהי צוואה בעל פה או צוואה שכיב מרע?

ישנם אנשים שנוטים למות, כאשר הם על ערש דווי,או "שכיב מרע", עדיין לא ערכו צוואה, והדרך היחידה שהם יכולים לערוך צוואה זו היא באמצעות אמירתה בע"פ. הצוואה נערכת מול שני עדים, כאשר הם ערכו זכרון דברים והפקידו את הצוואה אצל רשם הירושות שהוא האפוטרופוס הכללי לבתי המשפט בישראל. במידה והמצווה לא הלך לעלמו, צוואה זו פוקעת מיד.

 

מהי פרשנות צוואה ומתי משתמשים בה?

המקור הכללי לפרשנות צוואה מופיעה בסעיף 54(א) בחוק הירושה. על המצווה להביע ברור את כוונותיו ורצונותיו האמתיים בצוואה. בית המשפט לענייני משפחה, מתערב רק במקרים חריגים בלבד, כאשר לא ניתן להבין מה רצון המצווה היה בצוואתו. בית המשפט, ינסה לפרש את הצוואה, כך שתהיה כמה שיותר צמודה להגשמת כוונותיו האמתיות של המצווה.

 

מומלץ לפנות לעו"ד דיני ירושות הוותיק בתחום ספציפי זה, על מנת שהוא זה שיערוך את הצוואה, כאשר הוא יודע בוודאות כי המצווים הם בדעה צלולה ומיושבת, ואשר גילם הוא למעלה מ-18 שנה.  

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיחה עם עו"ד דוד ביטון