דואגים למחר: עריכת צוואה בחיים – כך תעשו זאת נכון

עריכת צוואה בחיים

מהי צוואה בחיים?

צוואה בחיים הינה מסמך משפטי שבמסגרתו מעוגנות הנחיות מדויקות הנוגעות לטיפול הרפואי העתידי שיינתן או לא יינתן לאדם הסובל ממחלה חשוכת מרפא, במצב שבו אין ביכולתו להביע את דעתו ולתת הסכמה מדעת לטיפול. ההסכם נערך בעוד המצווה בריא, צלול וכשיר להחליט על מצבו. המטרה היא למנוע מצב שבו חיי המטופל מוארכים באופן שסותר את רצונו.

מהו המקור החוקי להסכם?

מסמך צוואה בחיים מתאפשר מכוח חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו, 2005, אשר מספק הכרה משפטית לזכותו של אדם לקבל או להימנע מטיפול רפואי בעודו סובל ממחלה סופנית. חשוב להבהיר כי החוק איננו מעניק את חופש הבחירה המוחלטת להימנע מטיפול רפואי עבור כל אדם ובכל מצב, אלא מגדיר במפורש תנאים ייחודיים להתרת הימנעות מטיפול מאריך חיים. החוק קובע כי ההחלטה של חולה סופני להימנע מטיפולים מאריכי חיים תתאפשר באם הצפי לתוחלת חייו אינו עולה על שישה חודשים, גם בהינתן הטיפול.

כיצד נקבע תוקפו המשפטי של המסמך?

על מנת לספק תוקף משפטי למסמך הצוואה, יש לעמוד בכמה קריטריונים טכניים ומהותיים:

  1. גיל: על מנת לערוך הסכם צוואה בחיים, על המצווה להיות אדם שגילו 17 שנים או יותר, ולהיחשב ככשיר משפטית וככזה שאיננו הוכרז כפסול דין.
  2. מסמך כתוב: בעת עריכת הצוואה, יש להעלותה על הכתב ולהחתים הן את המצווה והן את הגורם הרפואי שסיפק למצווה את המידע הרלוונטי.
  3. עדים: במועד חתימת הצוואה, נדרשת נוכחותם של שני עדים שאינם מבני משפחת המצווה ואינם בעלי אינטרס כלכלי או אחר ביחס אליו ולמצבו.
  4. רצון חופשי: הצוואה חייבת להיערך מתוך רצונו החופשי של המצווה, בהיעדר כל סימן ללחץ או כפייה מצד קרוביו או מכריו.
  5. צלילות דעת: בעת כתיבת הצוואה, המצווה יהיה אדם הצלול בדעתו, בעל כושר הבנה ומודעות למכלול השלכותיה. עדות לצלילות הדעת יכולה להיות חוות דעת רפואית מקצועית אשר תצורף לכתב הצוואה במעמד החתימה.

כיצד עורכים צוואה בחיים?

לאור רגישות, משמעות וחשיבות העניין, מומלץ להיעזר בגורם מקצועי לעריכת כתב צוואה בחיים. לקיחת שירותי עריכת דין מקצועיים בתחומי הצוואות מבטיחה ככל הניתן שהמסמך יהיה בעל תוקף חוקי ובכך מונעת תסבוכות משפטיות בהמשך. עורך דין מקצועי ידע כיצד לנסח את כתב הצוואה באופן ברור, נהיר ושאיננו משתמע לשתי פנים, וזאת על מנת למנוע מצב שבו ניסוח לא בהיר עשוי לגרום למתן הטיפול כנגד רצונו של עורך הצוואה. בהקשר זה, חשוב להדגיש כי על פי הוראות החוק, באם ההוראות הכתובות בצוואה אינן מנוסחות באופן ברור דיו, חלה חובה על הצוות הרפואי להעניק את הטיפולים מאריכי החיים על אף קיומה של הצוואה.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיחה עם עו"ד דוד ביטון