כמה דברים שלא ידעתם על דיני צוואות וירושות

דיני צוואות וירושות

צוואות וירושות הן עניין שנוגע לכולנו בדרכים ישירות יותר או פחות, שכן לא מן הנמנע שכל אדם יסיים את חייו בשלב מסוים. אבל כמה אנחנו באמת יודעים על צוואות וירושות? להלן כמה דברים שחשוב להכיר על דיני צוואות וירושות:

צוואות וירושות בישראל – מה אומר החוק?

דיני צוואות וירושות נועדו להסדיר מבעוד מועד את אופן העברת עזבונו של אדם לאחר מותו. נושא הצוואות והירושות מוסדר בדין הישראלי בחוק הירושה תשכ"ה – 1965 ("חוק הירושה"). החוק מגדיר, בין היתר, מהי צוואה או ירושה, ומהן הדרכים החוקיות לערוך צוואה כדין. כמו כן, החוק מסדיר את סמכויותיו של רשם הירושה ואת סמכויות בתי המשפט לענייני משפחה בתיקי ירושה וצוואה. 

צוואה או ירושה – מה ההבדל?

החוק הישראלי מבחין בין ירושות לבין צוואות. בשני המקרים מדובר בהורשת עיזבון (קרי: רכוש המצוי בבעלות המנוח), אך מדובר בשתי מסגרות משפטיות נבדלות והסדרים חוקיים שונים. הורשת עיזבון יכולה להיעשות על פי דין (קרי: ירושה) או על פי צוואה שנערכה כחוק (קרי: צוואה). 

באם המנוח לא הותיר אחריו צוואה כתובה ברת תוקף משפטי, שבה הסדיר את אופן העברת עיזבונו, הרי שיורשיו החוקיים יהיו זכאים לעיזבון. במקרה זה, מדובר בירושה על פי דין. להבדיל, באם המנוח אכן ערך צוואה בעלת תוקף חוקי לפני מותו, הרי שהעיזבון יועבר בהתאם למה שנקבע בנוסח הצוואה. במקרה זה, מדובר בירושה על פי צוואה.

מיהם היורשים החוקיים בהיעדר צוואה?

במקום שבו הנפטר לא כתב צוואה כדין טרם מותו, העיזבון יועבר כאמור ליורשים החוקיים. אך במי מדובר? ובכן, החוק קובע שבהיעדר צוואה, היורשים יהיו בן או בת הזוג של המנוח בחייו, וכן ילדיו. העיזבון יחולק חצי-חצי בין בן/בת הזוג לבין הצאצאים הישירים. בסעיף 10 לחוק הירושה, אלו מכונים "יורשים על פי דין". במידה ולנפטר אין בן/בת זוג או ילדים, עזבונו יועבר להוריו. בהיעדר הורים, העיזבון יועבר לרשות המדינה.

כיצד ניתן לממש צוואה או ירושה?

מימוש העיזבון לא נעשה באופן אוטומטי עם מותו של המנוח, אלא רק לאחר הגשת "בקשה למתן צו ירושה" לרשם הירושות. במידה והנפטר הותיר אחריו צוואה, הרשם יחיל את התנאים הקבועים בה. צו הירושה יונפק בתקופה של חודש עד שלושה חודשים מרגע הגשת הבקשה, ובתקופת הביניים הבקשה תפורסם לציבור לשם מתן אפשרות להגשת התנגדויות.

כיצד ניתן להתנגד לירושה או צוואה?

במקרים מסוימים, ניתן להגיש התנגדות למימוש צוואות וירושות. הסיבות עשויות להיות למשל קיומה של צוואה אחרת, קיומם של יורשים נוספים שאינם נלקחו בחשבון או צדדים שלישיים בעלי עניין לגיטימי בעיזבון. בכל מקרה, הגשת ההתנגדות צריכה להיעשות בתוך 14 ימים ממועד פרסום הבקשה בציבור. בירור ההתנגדות נעשה בבית המשפט.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיחה עם עו"ד דוד ביטון