אומנה – משרד עו"ד ונוטריון דוד ביטון

אומנה - משרד עו"ד דוד ביטון

אומנה – מהי?

מי ראשי להיות הורה אומנה ? מה הדרישות על מנת לקבל רשיון אומנה? מה הזכויות והחובות של הורי אומנה?

קריטריונים, רישוי והסדרת האמנה בחוק

אדם המעוניין לשמש כהורה אומנה נדרש לקבל מראש רישיון אומנה אותו הוא מקבל לאחר הליך בקשה מול הגופים הרלוונטיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

לקבלת הרישיון האמור יש לעמוד בכל התנאים הקבועים בס' 24 לחוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016 ולעבור את הליכי הבדיקה וההכשרה עד לקבלת הרישיון. הליכים אלה אינם כרוכים בתשלום או עלות כלשהי מצד מגיש הבקשה. רישיון האומנה תקף לתקופה של שלוש שנים בלבד ולאחר מכן יש צורך בהארכתו.

אלה התנאים לזכאות להגשת בקשה לשמש כהורה אומנה:

  1. המבקש חייב להיות תושב ישראל.
  2. המבקש חייב להיות בין הגילים 25-55.
  3. המבקש חייב להיות בעל הכנסה קבועה, ואם מדובר בבני-זוג, לפחות לאחד מהם יש הכנסה קבועה.
  4. המבקש יכול לספק לילד מקום הולם בבית שיאפשר לו להתפתח בצורה תקינה וכי זכויותיו יישמרו.
  5. המבקש חייב להיות בעל השכלה של 10 שנות לימוד לפחות ויודע קרוא וכתוב.
  6. אין למבקש או לכל אדם המתגורר עמו, מגבלה, מחלה או לקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לשמש הורה אומנה או לפגוע בילד בצורה כלשהי.
  7. המבקש וכן כל אדם המתגורר עמו אינם מכורים לסמים או לאלכוהול.
  8. המבקש אינו הורה לילד שהוכרז כקטין נזקק.
  9. אין למבקש אפוטרופוס.
  10. אין למבקש או לכל אדם המתגורר עמו רישום פלילי בעבירת מין או אלימות נגד קטין, עבירה חמורה אחרת או שהם חשודים בעבירות כאלו.

 

חשוב לציין: ס' 24(ב)' לחוק האומנה קובע שאם יש למבקש בן/בת זוג המתגורר/ת עמו על בן/בת הזוג לעמוד גם כן בכל התנאים שלעיל.

 

סוגי אומנה

מסגרת האומנה מחולקת לשלושה סוגי אומנה עיקריים: רגילה, טיפולית וחירום. לכל אחד מסוגי האומנה אופי שונה, תנאים אחרים לקיומה ואחריות שונה הן של ההורים האומנים והן של הרשויות והכל בכדי להתאים לכל ילד את האומנה המתאימה לו בהתאם לצרכיו ולנסיבות היזדקקותו למשפחת אומנה. סוג האומנה שכל משפחת אומנה יכולה לקיים נכתב מראש ברישיון האומנה ולעיתים הרישיון כולל היתר למס' סוגים.

 

אומנה רגילה

זהו הסוג העיקרי למרבית הילדים עד גיל 18 המופנית למשפחות אומנה לרבות ילדים עם מוגבלויות, נכויות או צרכים מיוחדים אחרים. במסגרת אומנה רגילה מתקיימים ביקורי בית של מנחה אומנה לפחות פעם בחודש כמו גם קשר טלפוני של המנחה עם משפחת האומנה והקטין.

 

אומנה טיפולית

סוג זה של אומנה מתאים לקטינים שנזקקים למשפחת אונה בעקבות טראומות או רקע קשה אחר של משפחות המוצא שלהם מקום בו ההורים הביולוגיים אינם מצליחים לטפל בקטינים ולספק את צרכיהם הבסיסיים (חומריים וריגשיים). כפועל יוצא וישיר של הרקע, לרוב גם מדובר בקטינים עם בעיות התנהגות וקטינים אלו מלווים, בנוסף למנחת האומנה, גם ע"י גורמי מקצוע נוספים כגון: פסיכולוג, מטפל, טיפול תרופתי וכיוצ"ב. סוג אומנה זה מיועד לאומנות ארוכות טווח לצורך השלמת תהליכים עם הקטין והענק כלים לעצמאות בגיל בגרות.

 

אומנת חירום

סוג אומנה זה הינו בבחינת "טיפול נמרץ". מקרה בו קטין נזקק להגנה דחופה מעבירים אותו לאומנת חירום (משפחת האומנה נקראת "משפחת קלט") אשר קיבלה כלים והכשרה מיוחדת למצבי חירום אלה.

סוג זה של אומנה מוגבל לתקופה של עד 3 חודשים (ולכל היותר 6 חודשים בכפוף לאישור מיוחד). לא ניתן לשים אצל משפחת קלט יותר מ-5 ילדים במקביל ובשל אופי האומנה וייעודה משפחת קלט אמורה להיות ערוכה לקלוט קטין בכל שעה ביום.

 

כל אחד משלושת סוגי האומנה יכול להיות מוגדר כאומנה חסויה

אומנה חסויה היא אומנה שפרטים מזהים הנוגעים למקום המגורים או לעניינים אחרים הקשורים לה חסויים מפני הורי הילד המושם בה או מפני גורמים אחרים, לפי קביעת ביהמ"ש או ועד איבחון הפועלת מכוח חוק האומנה. קביעה כזו תינתן בשל סכנה הנשקפת לילד או למשפחת האומנה מחשיפת פרטי מזהים או בשל טעמים מיוחדים ובשים לב להשלכות קביעת חסיון האומנה על הקשר שבין ההורים לילדם ועל הסיכויים לחזרת הילד לבית הוריו הביולוגיים.

 

היקף אחריותם של הורי האומנה :

הורי האומנה אחראים על הטיפול בילד, השגחה עליו ודאגה לצרכיו והתפתחותו, בהתאם להסכם, לחוק האומנה ולהחלטות גורמים מוסמכים אחרים. מתוך מחשבה על טובת הילד, זכויותיו וגם על הקשר שלו עם הוריו הביולוגיים, לכן מוענקות להורה האומנה סמכויות בעניינים מסוימים מצד אחד ומגבלות והתחייבויות מצד שני.

להורי האומנה מוענקות זכויות והטבות ייחודיות לצד חובות:

·       על ההורי האמנה לפעול לטובת הילד ובהתאם לתוכנית הטיפול שנקבעה.
·       לשתף את הילד בהחלטות הנוגעות אליו, בהתאם לגיל ולמצבו.
·       לעודד את הקשר של הילד עם הוריו הביולוגיים ומשפחתו, בשיתוף ובליווי מנחה האומנה וכן, לדווח באופן מידי למנחה האומנה על כל אירוע חריג, משבר או שינוי משמעותי במצבו של הילד או של משפחת האומנה.
·       לעודד ולאפשר את הקשר של הילד עם ילדים בני גילו, בני משפחה מורחבת וידידים.
·       לאפשר לילד ללמוד את התפקידים השונים של בני המשפחה והתנהגות שתוכל לשמש לו כמודל להזדהות.
·       לא למסור את הילד לאף אדם או מוסד.

בריאות הילד

·       להורי האומנה סמכות בלעדית לרשום את הילד לקופת חולים.
·       להסכים לבדיקה רפואית ולטיפול רפואי, כולל נטילת תרופות, כירורגיה זעירה, ביצוע בדיקות דם וקבלת חיסונים הניתנים לכל ילד בישראל (חובה ליידע את ההורה הביולוגי).
·       להסכים לביצוע אבחון התפתחותי ולטיפול מקובל בליקויים, כולל ליקוי התפתחותי, ליקויי למידה, שמיעה או דיבור או במוגבלות פיזית או חושית אחרת (חובה ליידע את ההורה הביולוגי).
·       להסכים לבדיקות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות ולטיפול פסיכולוגי, בהתאם לתוכנית הטיפול ולהנחיית מנחה האומנה (חובה ליידע את ההורה הביולוגי).

להורי האומנה אין סמכות להסכים לניתוח, דיאליזה, טיפול בקרינה וטיפולים כימותרפיים, או להסכים לטיפול פסיכיאטרי או אשפוז פסיכיאטרי, כולל טיפול באמצעות תרופות פסיכיאטריות.

בנושאים הבאים הסמכות היא של ההורה הביולוגי בלבד:

חינוך הילד
להורי האומנה אין סמכות לבחור את סוג המוסד החינוכי עבור הילד. כלומר, חינוך ממלכתי, דתי וכיו"ב. סמכות זו נתונה להורים הביולוגים. במידה וההורים הביולוגים לא בחרו מוסד חינוכי, והתקבל לכך אישור ממנחה האומנה – הורי האומנה יכול לבחור את המוסד עבור הילד.

הוצאת הילד מהארץ
·       הוצאת דרכון לילד.
·       חידוש דרכון לילד.
·       הוצאת הילד מהארץ לתקופה העולה על 14 יום.

הוצאת הילד מהארץ לתקופה שעולה על 14 יום, יכולה להיעשות רק בהסכמת ההורה הביולוגי ובאישור מנחה האומנה.


הסמכויות הבלעדיות של הורי האומנה הן:
·       לספר את הילד.
·       לאשר לו לימודי נהיגה וקבלת רישיון נהיגה.
·       לבחור את החוגים בהם ישתתף הילד בזמן שהייתו בבית הספר או בשעות הפנאי שלו, כולל השתתפות בתנועת נוער.
·       לאשר את השתתפות הילד בטיולים, במחנות ובפעילויות בארץ.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיחה עם עו"ד דוד ביטון