עריכת צוואות

למה חשוב לערוך צוואה?

קיימת חשיבות רבה בעריכת צוואה חוקית שכן זו הדרך היחידה בה יכול אדם להבטיח את חלוקת רכושו ,על פי רצונו שלו ,לאחר הסתלקותו מהעולם.
שכן החוק מתווה דרך קבועה להורשת נכסי אדם שנפטר והיא הדרך הקבוע בחוק הירושה. עפ"י הקבוע בחוק הירושה, כאשר נפטר אדם בלא שהותיר אחריו צוואה, יעבור רכושו לבן זוגו ולילדיו, בצורה שבן הזוג יורש מחצית מן הרכוש, והילדים יתחלקו באופן שווה במחצית השנייה של הרכוש. כל מי שמעוניין, מסיבה זו או אחרת, שרכושו יתחלק באופן שונה כלשהו, מזה המפורט בחוק הירושה, חייב לערוך צוואה מתאימה אשר מגדירה את חלוקת הרכוש הרצויה.

 

חוק הירושה מתיר לאדם לצוות את רכושו לכל מי שיחפוץ במידה ולא מופעלת עליו השפעה בלתי הוגנת ובמידה והוא צלול בדעתו וכשיר בריאותית (פסיכאטרית ורפואית) לצוות ומתוך כוונה שרצונו הבלעדי והאחרון יקוים  "רצונו של אדם כבודו". עריכת צוואה היא שירתו האחרונה של האדם, כך כינה זאת השופט בדימוס  חשין. בעת עריכת צוואה מבטא האדם את תחושותיו ורצונותיו כלפי אהוביו, יקיריו, קרוביו ואפילו שנואיו. יש האומרים כי כתיבת צוואה היא אחת ההחלטות הכלכליות החשובות והמשמעותיות ביותר שעושה אדם במהלך חייו גם אם מותו כלל לא נראה באופק.  כל עוד אדם בחיים  יכול לעשות בצוואה כרצונו ע"י עריכת צוואה חדשה כלומר: לשנות, להוסיף, לגרוע ואפילו לבטל את הצוואה לחלוטין. הצוואה האחרונה כרונולוגית היא זו הקובעת - ואולם על כל פנים רצוי לציין מועד עריכת הצוואה האחרונה אותה מבקשים לבטל.
חוק הירושה מכיר בארבע צורות של צוואה:
  • צוואה בכתב / צוואה בכתב יד
  • צוואה בעדים 
  • צוואה בפני רשות 
  • צוואה בעל פה / צוואת שכיב מרע.
כל זמן שלא נעשתה צוואה אחרת תוקפה של הראשונה אינו מוגבל בזמן, במידה ונערכה צוואה חדשה, הקודמת הופכת לחסרת תוקף, למעט אם נתגלו פגמים בצוואה החדשה אשר הופכים אותה ללא חוקית, הצוואה הראשונה תהיה בעלת התוקף החוקי.
חשוב ביותר לדאוג ולעדכן את הצוואה אם חלו שינויים מאז כתיבתה, דוגמת נישואין,גירושין, הצטרפות יורשים חדשים או נישול יורשים, הוספת רכוש חדש ועוד.
 
באפשרות משרד עו"ד ונוטריון ביטון דוד לקיים צוואה על פי רשות ,באישור נטוריוני, המבטיח דיסקרטיות מלאה של רצון המצווה.