מזונות ילדים

על פי הדין האישי החל על יהודים, הוא דין תורה, אב חייב במזונות ילדיו הקטינים, שהינם מתחת לגיל 18 שנים. באופן עקרוני רק האב מחוייב במזונותיהם של הילדים, אפילו אם הוא עני, או נכה החי מקצבה, אפילו אין לו כל הכנסה, ואפילו אם אין הוא יכול לספק את צורכי מחייתו חובתו כלפי ילדיו קודמת לזכותו לקיים את עצמו. חיובה של האם במזונות הילדים הינם פרי התפתחות הפסיקה שהחלה בהלכות הידועות בפסקי הדין אוחנה וצינבוי בהתאם לכך היום נלקחים בחשבון אף הכנסותיה של האם בדבר חיוב במזונות ילדים מעבר לצרכים ההכרחיים.

המזונות של הילדים כוללים את כל צרכי מחייתם, כאשר הפסיקה מבחינה בין צרכים הכרחיים שהם חיוניים לקיומם של הילדים ובלעדיהם אי אפשר להתקיים, לבין צרכים שהינם מעבר לצרכים ההכרחיים שהינם מדין צדקה והם צרכים עודפים ויש לחייב בהם את האב רק אם ידו משגת.

דמי מזונות ילדים

בהערכת חישוב גובה מזונות ילדים שעל האב לשלם בטרם הגשת תביעת מזונות ילדים יש לקחת בחשבון את צורכי הילדים, הכנסת האב, יכולתו הכלכלית, פוטנציאל השתכרותו וכן את יכולתה הכלכלית של האם השתכרותה ופוטנציאל השתכרותה. יש לשכלל את הכנסות המשפחה מכל המקורות, תוך התחשבות בכלל היכולות מול הצרכים ובהתאם לכך לקבוע את שיעורו הסביר של גובה דמי המזונות.

גובה דמי המזונות המינימאליים שבית המשפט נוהג לפסוק לילד אחד כאשר הוא דן בתביעת מזונות ילדים הוא כ - 1,250 ₪ בתוספת השתתפות בהוצאות המדור.

יש להדגכיש כמובן כי אין נוסחה אריטמתית אחידה וכל תא משפחתי יבחן על פי הקרטריונים היחודיים לו ובכללם רמת החיים, גובה השתכרות הצדדים והצרכים המיוחדים של אותה משפחה. מכאן החיוניות והצורך בעו"ד מנוסה ומקצועי בתחום אשר ידע למקסם/להפחית את גובה המזונות הנפסק.

האב מחויב במזונותיהם של הילדים, אפילו אם הוא עני, אסיר המרצה מאסר בכלא ואין ביכולתו לעבוד ולהשתכר, נכה החי מקצבה ומחוסר כל הכנסה ואפילו אם אין הוא יכול לספק את צורכי מחייתו שלו.

חישוב מזונות הילדים בתקופת השירות הצבאי ו/או השירותי הלאומי המקובל הנו כ - 1/3 מסכום דמי מזונות ילדים שנפסקו עד גיל 18.

קיימת חובה להבטיח מדורם של הקטינים ויש לחייב את האב בחלקו של הקטין במדור ובהוצאות המדור, כך על פי הפסיקה על האב לשאת ב - 30% שכר דירה או עלות החזר המשכנתא כאשר מדובר בילד אחד, 40% כאשר ישנם שני ילדים, ובין 60% - 50% כאשר ישנם שלושה קטינים ומעלה. פסק דין הקובע את גובה מזונות הילדים לעולם אינו פסק דין סופי. במקרה של שינוי נסיבות מהותי ניתן לפנות לביהמ"ש בתביעה להפחתת מזונות הילדים או בתביעה להגדלת דמי מזונות הילדים או להעלאת דמי המזונות.