כתובה

שטר הכתובה הינו הסכם חוזי מחייב בעל משמעות רחבה הכולל את ההתחייבויות שהבעל מקבל על עצמו כלפי האשה, עם הנישואים. היסוד החוזי של הכתובה בא לידי ביטוי במצב של נישואין, פרידה או מוות. מלבד התחייבות כללית לזון את האישה מציינים בכתובה: עיקר כתובה כולל תוספת כתובה, נדוניה ותוספת נדוניה, שאותם זכאית האישה לקבל מהבעל לעת גירושין או מיורשיו לעת פטירתו.

בעת הנישואין- מסדרת הכתובה את החובות הרשמיים של הבעל לאישה ושל האישה לבעל, כדוגמת,חובת הפרנסה והמזונות.

בעת הפטירה- נועד הסכום הנקוב בכתובה להבטיח את פרנסתה של אלמנה לאחר פטירת בעלה. זכות זו מעוגנת בסעיף 104 לחוק הירושה, אשר מבטיח את המגיע לאלמנה מכתובתה.

בעת פרידה- בעיקר במקרים בהם הבעל מבקש להתגרש ללא עילת גירושין,או במצב בו האישה מבקשת להתגרש מעילות מוצדקות, יהיה חייב בכתובת אשתו המהווה מעין פיצוי.

עיקר כתובה- הוא הסכום המינימאלי שעל הבעל לשלם לאישה אם יבואו הנישואים לקיצם. הסכום נקבע בגמרא למאתיים זוזים שהינו הסכום המינימאלי.

היות והכתובה הינה חלק מענייני הגירושין והנישואין, הסמכות הבלעדית לדון בכתובה שייכת לבית הדין הרבני, ואין חשיבות לשאלה האם הצדדים מתדיינים בעניינים אחרים בביהמ"ש לענייני משפחה. כלומר, ייתכן שבפני ביהמ"ש לענייני משפחה ידונו ענייני הרכוש, המזונות ומשמורת הילדים, אולם כאשר בני הזוג יבקשו להתגרש זה מזו, יהיו חייבים לפנות לביה"ד הרבני, שכן בענייני גירושין יכול לדון ביה"ד הרבני בלבד ועל כן גם בעניין הכתובה ידון אך ורק ביה"ד הרבני יצויין כי לביהמ"ש לענייני משפחה הסמכות לדון בכתובה מן העזבון, דהיינו לאחר פטירתו של אדם.

 

גבר יחוייב בתשלום כתובה לאישתו בעת הגירושין, על דרך הכלל, במקרה בו מבקש הוא לגרשה בלא עילת גירושין מבוררת, במקרה של בגידה, במקרה של אלימות כנגדה .

סוף דבר, למרות מחשבה של רבים כי הכתובה אינה ברת מימוש המלווה בתמיהה "מי משלם כתובה ?!" הרי שבשנים האחרונות אנו עדים למגמה אשר הולכת וצוברת תאוצה בדבר הגשת תביעות רבות לחיוב סכום הכתובה וכפועל יוצא חיוב בעלים רבים בסכום הכתובה (או חלקה)  לכן שלא תהא קלה בעינכם תביעת הכתובה ולאופו הגשת כתב הטענות הראשון משמעות רבה לענין " קיום החובה" לתשלום כתובה וענין זה מצריך היערכות מוקדמת וניהול מקצועי של ההליך הדיוני.

משרד עו"ד ונוטריון דוד ביטון סייע לנשים רבות להשיג את כתובתם במקרה של הליכי גירושין בלא לפגוע בזכויות הרכושיות אשר התבררו בבית המשפט לענייני משפחה.