ידועים בציבור

מוסד דמוי נישואין זה, לגיטימי גם כששני בני הזוג נשואים לאחרים, מתפתח ומתקדם עם התקדמות הזמן ומתאים עצמו להלכי הרוח המשתנים של החברה.

הדרישות להגדרת בני זוג כידועים בציבור הם: יחסי אישות, ניהול משק בית משותף ושיתוף במגורים.

למזונות לידועה בציבור, בעקבות פרידה, אין זכר בחוק האזרחי בישראל. יתרה מכך, על פי הדין האישי של הגבר (ההלכה היהודית) אין הוא חב ברגיל במזונות הידועה בציבור. הגישה אשר שלטה בפסיקה לפיה בהעדר הסכם ממון בכתב, אין הידועה בציבור זכאית למזונות, שונתה במספר פסקי דין חדישים, לפיהם נפסקו מזונות  למי שהוכרה כידועה בציבור, ובשמם המקצועי מוכרים כמזונות משקמים.

אם הידועה בציבור ערכה הסכם ממון עם בן הזוג שמקנה לה זכות למזונות -יש לה עילת תביעה ו/או אם היא פיתחה כלפיו יחסי תלות, תהא היא זכאית למזונות משקמים לאחר סיום קשר הזוגיות. אם הידוע בציבור נפטר, תהא זכאית לזכויותיו הפנסיוניות ממקום עבודתו, בין אם רשם אותה כידועה-בציבור, במקום עבודתו ובין באמצעות פנייתה לבית-הדין האזורי לעבודה, במקום מגורי הצדדים האחרון, טרם לפטירת המנוח. הידועה בציבור תהא זכאית, לקיצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי, לאחר שתגיש בקשה מטעמה ותוכיח הקשר הזוגי בין הצדדים, לרב, בצירוף תצהירי עדים, מטעמה. אותה הידועה בציבור אף תהא זכאית להגיש ולקבל מזונות מן העיזבון.