הסכמי ממון

הסכמי ממון הינם כינוי הן להסכמים המבוצעים טרם הנישואין טרם הנישואין והן שלאחריהן.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973, קובע כי ברירת מחדל בין בני זוג על פיהם יחולו תנאי החוק ובמסגרתם הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים ויחולק בחלקים שווים.

לאותם בני זוג המבקשים לסטות מההסדר הקבוע בחוק- בין אם מתוך רצון לשמור על רכוש קודם בין אם להותיר נכסים מסוימים מחוץ למערכת האיזונית נועד הסכם הממון. במסגרת אותו ההסכם אף יכולים בני הזוג בנוסף לקבוע מהם דמי המזונות שישלמו או מה סכום הכסף שתקבל האישה במקרה של סידור הגט והוא לא נכלל במסגרת הרכוש המשותף -  לדוגמא: אדם עמיד הקובע במסגרת ההסכם כי אם בני הזוג יהיו נשואים למעלה X שנים, תהא האישה זכאית ל Y מתוך הכספים שלו. הסכם הממון קובע שיתוף או הפרדה רכושית לגבי סוגי הנכסים המפורטים בו ושאר נושאים רלוונטיים למצב של פרידה או גירושין. הסכם כזה ניתן לאשר לפני הנישואין אצל נוטריון או רשם נישואין וכמו כן ניתן לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה. לאחר הנישואין חובה לאשר הסכם ממון בבית המשפט ולא ניתן לאשרו אצל נוטריון.

כיום לאחר פסיקת בית משפט העליון מהעת האחרונה בדבר דירת מגורי הצדדים כנכס יחודי הרי שניתן לומר בפה מלא כי הדרך היחידה של מי מבני הזוג לשמר את רכושו, ובמיוחד באם עסקינן בדירת מגורים אשר מתכוונים הצדדים לגור בה, הינה במסגרת הסכם ממון.

חשיבות אישור ההסכם

חשוב לציין הסכם ממון שאינו מאושר בבית המשפט ומקבל תוקף של פסק דין הינו חסר תוקף, מטרתו של הסכם הממון הינה יצירת כלי המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין בנ הזוג ובכך יוצר שקט תעשייתי ותנאים ברורים בכל הנוגע לשלי שלך.

הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול להיות מאומת ע"י נוטריון או ע"י רשם נישואין במקום להיות מאושר בבית המשפט או בבית הדין.

משרד עו"ד ונוטריון ביטון דוד יודע ליתן מענה לשתי החלופות מכח היותו של עו"ד ביטון דוד נוטריון באפשרתו למנוע את ההליך הלא נעים של אישור הסכם טרם נישואין בבית המשפט לענייני משפחה, ובאווירה מקצועית ובין כותלי משרדנו מאושר ההסכם נוטריוניות ועומד בכל דרישות החוק.

במקרים בהם בני הזוג לא אישרו את הסכם הממון בבית המשפט אך התנהגו על פי המוסכם בינהם. במקרים חריגים אלו על פי עקרון תום הלב בית המשפט עשוי לתת תוקף להסכם הממון גם ללא אישור של בית המשפט.

בשנים האחרונות ובעיקר לאור הפסיקה האחרונה אשר קיבלה חיזוק וקיבוע בהלכות אשר יצאו תחת ידי כבוד בית המשפט העליון הסכם ממון לא רק שאינו דבר חריג אלא שהופך להיות צורך ממש כאשר מי מבני הזוג ו/או מי מהם כבר מגיעים לחתונה עם הישגים אישיים ופיננסיים, כולל כסף ו/או רכוש שהוענקו לו ע"י ההורים במתנה ו/או נתקבל בירושה.